Welcome to the
Vale of Glamorgan
Logged on as GuestLogon

Zipporah Ltd - eBookings.net Suite

IMPORTANT INFORMATION

Please be advised death registrations are currently conducted by telephone

A Registration Officer will contact the Next of kin to register once the medical cause of death certificate has been received from the Hospital or GP or Coroners

Please do not book an appointment to register a death via this booking site

should you not receive a call within 5 days from the date of death please email registrationservice@valeofglamorgan.gov.uk

or telephone 01446 700111 and ask to speak to a Registration Officer

CROESO I SYSTEM ARCHEBU COFRESTRIADAU BRO MORGANNWG

Gallwch ddefnyddio’r system hon i wneud apwyntiad i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth

Defnyddiwch y botymau ar waelod pob sgrîn i symud yn ôl ac ymlaen drwy’r system.Peidiwch â defnyddio botwm 'yn ôl' y porwr

Bydd hi’n cymryd tua 5 munud i gofnodi’r holl wybodaeth angenrheidiol.Am resymau diogelwch, bydd y system yn diffodd ar ôl 20 munud. Cwblhewch eich archeb o fewn yr amser yma neu fe gollwch y wybodaeth rydych wedi’i nodi a bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

 At ddibenion Diogelu Data, mae ein hysbysiadau preifatrwydd i’w gweld ar wefan Cyngor Bro Morgannwg yn http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/Registration-Service/Registration-Service-Privacy-Notice.aspx a gallwch eu defnyddio i weld sut a pham rydym yn prosesu’ch gwybodaeth a gyda phwy rydym yn ei rhannu.Fel arall, gall staff yn y Swyddfa Gofrestru roi’r wybodaeth hon i chi.

 Dewiswch o’r ddewislen ar y chwith pa fath o apwyntiad sydd ei angen arnoch.

 WELCOME TO THE VALE OF GLAMORGAN REGISTRATION BOOKING SYSTEM

You can use this system to make an appointment to register a birth

Please be aware Face coverings are now compulsory in all public buildings

Please use the buttons at the bottom of each screen to move backwards and forwards through the system. Do not use your browser back button

To enter all of the necessary information will take approximately 5 minutes. For security reasons, this system will time-out after 20 minutes, please complete your booking within that time or the information you have entered will be lost, and you will have to start again.

 For Data Protection purposes our privacy notices are available to view on the Vale of Glamorgan Council Website http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/Registration-Service/Registration-Service-Privacy-Notice.aspx and you can access this to find out how and why we process your information and who we share it with. Alternatively, staff at the Register Office will be able to provide this information

 Choose from the left hand menu what type of appointment you would like to book.

©Zipporah 2016
Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, Tel: (01446) 700111