Vale of Glamorgan: Online registration service

WELCOME TO THE BOOKING AND PLANNING SYSTEM FOR THE VALE OF GLAMORGAN REGISTRATION SERVICE

Select the type of appointment you would like to make from the menu at the top right of the screen.

Use the buttons at the bottom of each screen to move forward and back through the system.

 

Ceremonies Brochure

 

Manage Your Ceremony - If you have been given a user name and password for the ceremony planner, please log in by clicking on 'Logged on as Guest' above and then 'Logon'  

 

Book a Ceremony - First, book your venue and then click on the menu above and choose the appropriate option. Booking a ceremony will take about 5 minutes. The system will hold your selected booking slot for 20 minutes. If you don't complete your appointment within that time, you will lose the information you have provided and have to start again.

 

Book an Appointment - Click on the menu above and choose the appropriate option. Booking an appointment will take about 5 minutes. The system will hold your selected booking slot for 20 minutes. If you don't complete your appointment within that time, you will lose the information you have provided and have to start again.

 

Register a Death - Please note that appointments to register a death are currently being arranged by telephone. If you need to register a death that has happened in the Vale of Glamorgan, we will have already been informed by the NHS and a Registration Officer will call you in the next few days. 

  

CROESO I'R SYSTEM ARCHEBU A CHYNLLUNIO AR GYFER GWASANAETH COFRESTRU BRO MORGANNWG

Dewiswch y math o apwyntiad yr hoffech ei wneud o'r ddewislen ar ochr dde uchaf y sgrin.

Defnyddiwch y botymau ar waelod pob sgrîn i symud yn ôl ac ymlaen drwy’r system.

 

Llyfryn Seremoniau

 

Rheoli Eich Seremoni - Os ydych wedi cael enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y cynllunydd seremoni, mewngofnodwch trwy glicio ar 'Wedi mewngofnodi fel gwestai' uchod ac yna 'Mewngofnodi' 

 

Archebu Seremoni - Yn gyntaf, archebwch eich lleoliad ac wedyn cliciwch ar y ddewislen uchod a dewis yr opsiwn priodol. Bydd trefnu seremoni yn cymryd tua 5 munud. Bydd y system yn dal eich slot archebu a ddewiswyd am 20 munud. Os na fyddwch yn cwblhau eich apwyntiad o fewn yr amser hwnnw, byddwch yn colli'r wybodaeth a ddarparwyd gennych ac yn gorfod dechrau eto.

 

Archebu Apwyntiad - Cliciwch ar y ddewislen uchod a dewis yr opsiwn priodol. Bydd trefnu apwyntiad  yn cymryd tua 5 munud. Bydd y system yn dal eich slot archebu a ddewiswyd am 20 munud. Os na fyddwch yn cwblhau eich apwyntiad o fewn yr amser hwnnw, byddwch yn colli'r wybodaeth a ddarparwyd gennych ac yn gorfod dechrau eto.

 

Cofrestru marwolaeth - Nodwch fod apwyntiadau i gofrestru marwolaeth yn cael eu trefnu dros y ffôn ar hyn o bryd. Os bydd angen i chi gofrestru marwolaeth sydd wedi digwydd ym Mro Morgannwg, bydd y GIG wedi ein hysbysu’n barod a bydd Swyddog Cofrestru yn eich ffonio yn ystod y dyddiau nesaf.